BioMag hemsida

Sammanfattning av BioMagBakgrund

BioMag-laboratioriet ineledde sin verksamhet år 1995 för att introducera biomagnetismen på sjukhus och för att vidareutveckla tekniken. De två nyckelpersonerna när det gällde att arrangera detta var prof. Toivo Katila och prof. Pekka Karp.

Tack till personer och institutioner som bidragit

Tillkomsten av BioMag centret möjliggjordes av arbete som tidigare utförts i Finland av:

Motivering

BioMag-laboratoriet grundades för att:

Några utgångspunkter

Forskningsmetoder

Snabb start!

Under första verksamhetsåret (1995) gjordes 767 mätningar (288 patienter) på BioMag.

Slutsatser

Stora magnetometersystem har möjliggjort klinisk testning och utvärdering av biomagnetismen på sjukhus. Våra erfarenheter på Helsingfors universitetscentralsjukhus har varit uppmuntrande.Risto Ilmoniemi,
18.9.1996BioMag hemsida
http://www.biomag.hus.fi/tour_se.html
Sänd kommentarer till Jyrki Mäkelä (jyrki.makela@hus.fi)