BioMagin kotisivulle

BioMag-laboratorion julkaisupolitiikka


BioMag-laboratorion johtoryhmä päätti 12.12.1997 pitämässään
kokouksessa, että laboratorion julkaisupolitiikasta laaditaan ohje.


Tätä ohjetta sovelletaan tieteellisiin alkuperäisjulkaisuihin, review-
artikkeleihin, kokoomateosartikkeleihin ja tieteellisiin abstrakteihin.


BioMag joutuu julkisen arvioinnin mahdollistamiseksi ja rahoituspäätöksiä
varten dokumentoimaan tuloksensa, joten on välttämätöntä, että se kirjaa
laboratoriossa saavutetut tulokset omikseen.


BioMag-laboratorion henkilökunnan ja muiden siellä työskentelevien on
oltava asianmukaisesti osallisina tehdyissä julkaisuissa.


BioMag-laboratorion julkaisupolitiikka
 1. Alkavista projekteista ja niissä työskentelevistä henkilöistä
  keskustellaan laboratorion johtajan kanssa etukäteen ja
  informoidaan BioMagin johtoryhmää.
 1. Tutkimusprojekteille hankitaan kyseisten laitosten eettisten
  toimikuntien luvat. Lupahakemuksista annetaan kopiot
  laboratorion johtajalle.
 1. Kaikkiin BioMagissa tehtyihin mittauksiin perustuviin
  julkaisuihin tulee merkitä BioMag yhtenä affiliaationa.
 1. BioMag-laboratoriossa kerätyn alkuperäisaineiston perusteella
  laaditut käsikirjoitukset ja konferenssiabstraktit lähetetään
  tiedoksi laboratorion johtajalle.
 1. Jos käytetään BioMagissa kehitettyjä metodeja, tulee hyvän tavan
  mukaisesti muistaa referoida alkuperäisjulkaisuja.
 1. Julkaisun tekijäluettelon henkilöt ovat yhteisvastuussa julkaisun
  sisällöstä Vancouverin suositusten mukaisesti. Ensimmäisen
  tekijän on huolehdittava siitä, että muut saavat mahdollisuuden
  hyvissä ajoin paneutua tekeillä olevaan käsikirjoitukseen.

BioMagin kotisivulle


http://www.biomag.helsinki.fi/julkaisupolitiikka.html
Send comments to Risto Ilmoniemi (rji@biomag.helsinki.fi)
Last modified: Fri Mar 6 07:33:46 1998