BioMag hemsida

Historik

Följande lista är mycket subjektiv och framhåller lokala evenemang. Det går bra att föreslå relevanta tillägg eller länkar.

BioMag historik

1997

17 juni Dissertation av Mari Tervaniemi (Opponent: Robert Zatorre)
14 april Innovationspris 1997 till magnetisk stimulator project
7 februari Dissertation av Minna Huotilainen (Opponent: Olivier Bertrand)
30 januari Första Nature-artikeln från en grupp som samarbetat med BioMag: Näätänen et al.

1996

6 november Dissertation av Teija Kujala (Opponent: Helen Neville)
november Första testmätningen med MKG
oktober Första försöket att använda EEG för att mäta hjärnaktivitet som uppkommit genom magnetisk stimulation.
maj Demonstration att fMRI och MEG visar samma aktivitet på somatosensoriska hjärnbarken
9 april Första kombinerade 122-kanalers MEG- och 64-kanalers EEG-mätning
mars 64-channel EEG cap (Virtanen et al.)

1995

25 november Dissertation av Eero Pekkonen
10 oktober Nya kontorsutrummen på Stockholmsgatan 8 F
11 september Första artikeln baserad helt och hållet på mätningar i BioMag-laboratoriet
12 april Neuromag 68-kanalers MKG-system färdigt
2 april Första kombinerade 122-kanalers MEG- och 32-kanalers EEG-mätning
21 mars Invigningsfest på BioMag-laboratoriet
1 januari Forskarutbildningen i funktionella medicinska mätningar startar

1994

30 december Neuromag 122-kanalers MEG-system färdigt
22 december Första mätningen på BioMag-laboratoriet (Patient med Alzheimers sjukdom)
11 februari Kontraktet med Neuromag Ltd. undertecknas
Kontraktet med Euroshield Ltd. undertecknas

Biomagnetismens historia

Magnetometrar (Helsingfors-orienterad)

1996 Neuromag offentliggör en 306-kanalers neuromagnetometer
1992 122-kanalers magnetometer: första som mäter hela huvudet på en gång array ( Neuromag Ltd.)
1989 24-kanalers magnetometer (Kajola et al., 1989)
1986 7-kanalers magnetometer (Knuutila et al., 1987)
1984 5-kanalers magnetometer (Williamson et al., 1985)
1983 4-kanalers magnetometer (Ilmoniemi et al. 1984)
1981 7-kanalers experimentell magnetometer (Ehnholm, Ilmoniemi och Wiik, 1981)
1969 Första MKG-mätning med SQUID (Zimmerman, Cohen, Edelsack) [James Zimmerman, Advances of Biomagnetism, p. 70]
1968 Första magnetoenkephalogrammet (David Cohen)
1963 Första magnetokardiogrammet (Baule och McFee)

MEG (Helsingfors-orienterad)

1996 MEG-signalre från lillahjärnan (Jousmäki et al., Tesche et al., 1996)
1995 Subkortikala MEG-signaler (Tesche, Karhu and Tissari, 1996)
Signaler från andra somatosensoriska hjärnbarken (Hari et al.; Teszner et al.)
Kortikala signaler relaterade till smärta (Hari et al., 1983)
1982 Lokalisering av epileptiska signaler
Muskelrörelserelaterade magnetfält (Deecke et al., 1982; Hari et al. 1982, 1983)
1980 Lokalisering av auditoriska hjärnsignaler (Hari et al.; Elberling et al.)
1978 Somatosensory evoked field (Brenner et al.)
Auditory evoked field (Reite et al.)
1975 The visually evoked magnetic field (Brenner et al.)
1968 First magnetoencephalogram (David Cohen)

MKG (incomplete)

1974 Fetal MKG (Kariniemi et al.)
1969 First successful MKG measurement without averaging, using a SQUID (Zimmerman, Cohen, Edelsack) [James Zimmerman in Advances of Biomagnetism, p. 70]
1963 First magnetocardiogram (Baule and McFee)

Other biomagnetic fields (incomplete)

1979 Magnetoretinogram (Aittoniemi et al.)
1976 Magnetooculogram (Karp et al.)

History of background developments (incomplete)

1962 Brian Josephson, as graduate student, discoveres the Josephson effect. For this discovery, he was awarded the 1973 Nobel Prize in Physics.
1957 Bardeen, Cooper and Schrieffer develop the BCS theory for superconductivity. This work was awarded by the 1973 Nobel Prize in Physics.
1928 Berger measures the electroencephalogram
1913 Superconductivity discovered (Kamerlingh Onnes)


Risto Ilmoniemi, 10.2.1997BioMag hemsida
http://www.biomag.hus.fi/history_se.html
Sänd kommentarer till Jyrki Mäkelä (jyrki.makela@hus.fi)