BioMag hemsida

BioMag-laboratoriet--kort beskrivning

Augusti 1997

BioMag-laboratoriet är ett laboratorium för mätning av hjärnans och hjärtats magnetfält. Den här forskningsenheten vid Helsingfors universitetscentralsjukhus omfattar over 200 m2 laboratorieutrymmen, ett magnetiskt skyddat rum, en 122-kanalers neuromagnetometer, en 67-kanalers kardiomagnetometer och utrustning för mätning av elektriska potentialer från hjärnan ock hjärtat.

Helsingfors universitetscentralsjukhus, med över 7000 anställda, är det största och mångsidigaste sjukhuset i Finland. Här vårdas omkring 500000 patienter årligen. Sjukhuset är nära knutet till Helsingfors universitet och många universitetsanställda arbetar deltid på sjukhuset.

Den långa traditionen av biomagnetisk forskning vid Tekniska högskolan ledde till utvecklandet av mångkanalneuromagnetometrar och mycket känsliga kardiomagnetometrar på 1980-talet. Företaget Neuromag AB grundades för att utveckla kommersiella instrument. Samtidigt ledde det omfattande experimentella arbetet med hjärnans och hjärtats magnetfält till att man förstod värdet av magnetiska mätningar. I dag är tekniken mogen för klinisk tillämpning. BioMag-laboratoriet grundades för att introducera denna högaktuella teknik på sjukhuset där man kan utveckla kliniska tillämpningar samt bedriva neurologisk och kardiologisk grundforskning.

Det magnetiskt skyddade rummet, som är gjort för ultrasensitiva mätningar i sjukhusmiljö, levererades av Euroshield AB i november 1994. Neuromag-122-neuromagnetometern togs i bruk i december 1994. Detta instrument har 122 planar gradiometrar i ett hjälm-liknande arrangemang så att hela magnetfältet kring huvudet kan avläsas samtidigt. Kardiomagnetometern levererades i mars 1995. Detta långt utvecklade forskningsinstrument har 60 planar gradiometrar och 7 aksiala gradiometrar på en svagt böjd devarbotten.

På laboratoriet finns också en möjlighet att mäta elektriska potentialer med 64 kanaler samtidigt med magnetiska hjärt- eller hjärnmätningar. Data från magnetiska och elektriska mätningar kombineras med anatomiska och funktionella MRI-bilder.

Experimentellt arbete görs redan nu både med patienter och normala försökspersoner på BioMag-laboratoriet. Antalet mätningstillfällen uppgår totalt till över 2000. Sjukhusets kardiologer, neurologer och radiologer samt fysiker vid Tekniska högskolan utvecklar rutiner för klinisk tillämpning. Ett omfattande grundforskningsprogram med ett flertal forskargrupper från sjukhuset, Helsingfors universitet och Tekniska högskolan pågår också i anslutning till laboratoriet. BioMag och laboratoriets samarbetspartners startade också en ny forskarutbildning i början av 1995. Studerandena får kvalificerad undervisning i funktionella medicinska mätningar och utbildningen finansieras av undervisningsministeriet. Laboratoriet deltar i gemensamma forskningsprojekt med utländska forskare.

Risto J. Ilmoniemi
BioMag-laboratoriet
Helsinki universitetscentralsjukhus

rji@biomag.helsinki.fi
BioMag hemsida


http://www.biomag.hus.fi/description_se.html
Sänd kommentarer till Jyrki Mäkelä (jyrki.makela@hus.fi)