BioMag hemsida

Kommentarer om BioMags hemsidor

Internet är ett interaktivt kommunikationsmedel. Om du har några förslag, kommentarer eller kritik om dessa sidor, du kan sända elektronisk post till (jyrki.makela@hus.fi).

Sänd kommentarer till
Jyrki Mäkelä
BioMag-laboratoriet, HNS-Bilddiagnostik, Helsinfors universitets centralsjukhus,
PB 340, FI-00029 HUS, Finland
FAX +358-9-47175781, Tel. +358-9-47172096